Ciepłe okna

Piotr NadolnyPiotr Nadolny, MS więcej niż OKNA

Jakość izolacyjności cieplnej okna określa współczynnik przenikania ciepła U. Charakteryzuje on wielkość strat ciepła, które spowodowane są różnicą między temperaturą wewnątrz pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz.

Może być wyznaczany metodą pomiarową lub bardziej uniwersalną (prostszą i szybszą) metodą obliczeniową według odpowiedniego wzoru. Na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna składa się wypadkowa wartości U dla ramy (UR) i szyby (UOS) oraz wartość tzw. mostka termicznego.
Największy wpływ na poziom temoizolacyjności okna ma współczynnik przenikania ciepła przez szyby (UOS). Zależy on od składu chemicznego i struktury szyb, jak również od konstrukcji całego wkładu szybowego. Obecnie jako standard stosuje się wkłady dwuszybowe typu 4–16–4T, zbudowane z dwóch tafli szkła o grubości 4mm oddzielonych 16 mm ramką dystansową, gdzie przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest argonem. Jedna z tafli pokryta jest cienką powłoką niskoemisyjną. Wkład o takiej budowie charakteryzuje się współczynnikiem UOS = 1,0 W/(m²·K) (wg EN 674). Na rynku dostępne są przeszklenia o lepszych parametrach cieplnych. Wkłady trzyszybowe o budowie 4T–14Ar–4–14Ar–4T z dwiema powłokami niskoemisyjnymi, wypełnione argonem osiągają współczynnik UOS na poziomie 0,6 W/(m²·K) (wg EN 674). Jeszcze niższe wartości UOS uzyskują przeszklenia, w których przestrzenie międzyszybowe wypełnione są kryptonem lub ksenonem. Współczynnik przenikania ciepła dla wkładu szybowego może wówczas wynosić nawet 0,4 W/(m²·K) (wg EN 674). Gazy te są jednak o wiele droższe od Argonu, co bezpośrednio przekłada się na większe koszty produkcji i tym samy wyższą cenę okien. Nowością na rynku są wkłady trzyszybowe o budowie 3T-16Ar-3-16Ar-3T, dla których wartość UOS wynosi 0,5 W/(m²·K) (wg EN 674). Do ich wypełnienia używa się Argonu, dlatego dostępne są już za niewielką dopłatą. Jest to optymalne rozwiązanie dla klientów, którzy przy ograniczonym budżecie nie chcą rezygnować z energooszczędnych rozwiązań.

szyby okienneNiestety należy podkreślić, iż współczynnik przenikania ciepła dla szyby jest często podawany jako współczynnik U dla całego okna, co jest poważnym nadużyciem. Nie uwzględnia on bowiem jakości termicznej ramy okiennej, której udział  w całkowitej powierzchni okna wynosi zwykle 30, a czasami nawet 50%. We wszystkich rodzajach rozwiązań konstrukcyjnych okien, a w szczególności w ramach okiennych z PVC, największy wpływ na ich jakość termiczną ma szerokość profili, a nie jak się powszechnie sądzi ilość komór. Pięciokomorowy system o szerokości 73 mm będzie miał bowiem lepsze parametry cieplne niż system sześciokomorowy o szerokości 65 mm. Ponadto o izolacyjności termicznej ramy okiennej decyduje materiał, z którego wykonane są wzmocnienia niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej sztywności profili. Większość okien PVC wzmacniana jest stalą, która nie jest dobrym izolatorem ciepła. Na rynku są już dostępne okna, w których stal zastąpiono kompozytem poliestrowo szklanym dodatkowo wypełnionym termoizolacyjną pianą poliuretanową. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie obniżyć wartość współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej – UR.  Profil pięciokomorowy o szerokości 73 mm wzmocniony stalą charakteryzuje się wielkością współczynnika UR na poziomie 1,5 W/(m²·K), podczas gdy ten sam profil ze wzmocnieniem z kompozytu osiąga UR = 1,1 W/(m²·K). Oznacza to poprawę jakości termicznej profilu o 27%.

konstrukcja ramy okiennejPodsumowując, obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań poprawiających termikę okien. Energooszczędne wkłady szybowe i specjalna konstrukcja ramy okiennej skutecznie ograniczają straty ciepła, a zastosowanie okien energooszczędnych przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia zapotrzebowania na energię. Przykład: okno o wymiarach 1165x1435, wykonane na profilu pięciokomorowym o szerokości 73 mm, wzmocnione stalą, z wkładem szybowym UOS = 1,0 W/(m²·K) osiąga współczynnik przenikania ciepła UOKNA na poziomie 1,28 W/(m²·K). To samo okno, ale z zastosowaniem wzmocnień termicznych w ramie okiennej i wkładu szybowego UOS = 0,5 W/(m²·K), osiąga wartość  UOKNA na poziomie 0,84 W/(m²·K). Oznacza to poprawę izolacyjności termicznej o 35%. Przykład ten wyraźnie pokazuje, że zastosowanie okien energooszczędnych znacznie poprawia jakość energetyczną budynków i zmniejsza straty ciepła, zwiększając tym samym opłacalność inwestycji termomodernizacyjnej. Ograniczenie zapotrzebowania na energię jest szczególnie istotne w dobie obowiązywania unijnej dyrektywy EPBD 2002/91/EC, która wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej budynków.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: MS więcej niż OKNA

Polecamy Ci również

Zobacz także