Montaż okien aluminiowych – system illbruck EPDM

Montaż okien aluminiowych – system illbruck EPDM

montaż okien aluminiowych – system illbruck EPDMSystem illbruck EPDM to pierwszy certyfikowany system uszczelniania złączy okiennych i fasadowych.*

We wszystkich miejscach styku elementów konstrukcyjnych z innymi materiałami wykonuje się dylatacje, tzw. złącza kompensacyjne¹. Są one wypełniane odpowiednim szczeliwem lub pracującymi w dużych zakresach taśmami rozprężnymi. To samo wymaganie odnosi się do złączy okien aluminiowych i ścian osłonowych, zwykle montowanych w warstwie izolacji budynku. Konieczne jest utworzenie trwałego, elastycznego uszczelnienia. System uszczelniający należy dobrać odpowiednio do danych warunków i zewnętrznych obciążeń.

Pod uwagę należy wziąć następujące czynniki:

 • zacinający deszcz,
 • wiatr,
 • hałas,
 • zapobieganie skraplaniu się wody w złączu i wokół niego,
 • chemiczna kompatybilność wszystkich materiałów w strefie złącza,
 • ruchy cieplne w strefie złącza,
 • kształt i materiał elementu konstrukcyjnego, na którym wykonywane jest złącze,
 • stan i wytrzymałość sąsiadujących materiałów.

montaż okna w ścianie osłonowejJest to szczególnie ważne w konstrukcji fasad, a jeszcze bardziej, gdy chodzi o fasadę warstwową. Zasady konstrukcyjne wynikają z wymogów fizyki budowli i zawsze muszą być bardzo spójne. We wszystkich projektach budowlanych konieczne jest zapewnienie trwałej bariery między oknem/ elementem fasady, a korpusem budynku.

Przy złączach o szerokości 15-100 mm lub większych stosuje się membrany będące w stanie absorbować względnie duże ruchy – złącze musi być w 100% niezawodne. Zastosowanie w takich miejscach złączy obsługowych² nie wchodzi w grę, gdyż po ich zamontowaniu nie ma do nich dostępu i nie można ich wzrokowo kontrolować. Ewentualne kontrole, prace konserwacyjne czy awarie (przecieki), pociągałyby za sobą poważne konsekwencje finansowe.

W skład systemu „illbruck EPDM” do uszczelniania złączy okien aluminiowych i fasad słupowo-ryglowych, wchodzą produkty marki illbruck oznaczone symbolami:

 • ME210 folia EPDM wewnętrzna,
 • ME220 folia EPDM zewnętrzna,
 • CT113 klej do EPDM (do podłoży porowatych),
 • OT015 klej fasadowy (do podłoży nieporowatych).

Przykłady zastosowania systemu "illbruck EPDM"

okno - przekrój pionowy - folia ME220 i ME210
okno - przekrój poziomy - folia ME220 i ME210
okno - przekrój pionowy - folia ME220 i blacha wariant a
okno - przekrój poziomy - folia ME220 i blacha wariant a
okno - przekrój pionowy - folia ME220 i blacha wariant b
okno - przekrój poziomy - folia ME220 i blacha wariant b
fasada - przekrój poziomy - folia ME220 i blacha
fasada - przekrój pionowy - folia ME220 i blacha
fasada - przekrój poziomy - folia ME220 i ME210
fasada - przekrój pionowy - folia ME220 i ME210

Skład produktów wewnątrz połączenia jest zgodny z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”, co oznacza, że szczelna membrana znajduje się po wewnętrznej stronie złącza, zapobiegając przenikaniu wilgoci z powietrza (pary wodnej) do materiału izolacji cieplnej złącza. Funkcję tę pełni membrana wewnętrzna illbruck ME210. Zewnętrzna strona złącza chroniona jest przez membranę o maksymalnej wytrzymałości na warunki pogodowe, na długotrwałe promieniowanie UV, szczelnej w przypadku zacinającego deszczu – membranę zewnętrzną illbruck ME220 o zoptymalizowanej przenikalności pary wodnej, co pozwala na właściwe wentylowanie elementu konstrukcji. Złącze między tymi dwiema membranami musi oczywiście być wypełnione odpowiednim materiałem izolującym termicznie, jak dedykowana dla przypadku wełna mineralna.

W badaniach system „illbruck EPDM” uzyskał 4 klasę przepuszczalności powietrza (współczynnik infiltracji powietrza a<0,1 ³ oraz wodoszczelność na poziomie 1200Pa.

Zalety systemu:

 • doskonała odporność na starzenie,
 • długi okres użytkowania membrany zewnętrznej i odporność na promieniowanie UV,
 • różnica w odporności na dyfuzję membrany wewnętrznej i zewnętrznej zapobiega kondensacji i rozwojowi pleśni wewnątrz złącza,
 • 100% wodoszczelność i szczelność, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie izolacji cieplnej złącza,
 • wysoka odporność mechaniczna materiałów, z których wykonano membrany, na przebicie
 • przenoszenie ruchów dylatacyjnych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym,
 • świetna akustyka złącza w przypadku zastosowania ciągłej blachy aluminiowej lub blachy ze stali ocynkowanej od wewnątrz (w jednoczesnej funkcji paroizolacji),
 • sprawdzone w najtrudniejszych warunkach pracy kleje CT113 do podłoży porowatych oraz OT015 do podłoży nieporowatych.

¹ Złącza kompensacyjne to złącza, których przekrój podlega zmianom w całym okresie ich eksploatacji. Przyczyną takich zmian są wahania temperatury (powodujące zmiany długości), starzenie materiału, osiadanie konstrukcji oraz siły zewnętrzne, takie jak ssanie i napór wiatru. Typowymi złączami kompensacyjnymi są złącza stosowane w miejscu styku okien i elementów fasady z korpusem budynku. Muszą w nich być wykonane trwałe, elastyczne uszczelnienia.

² Złącza z uszczelnieniami o konstrukcji umożliwiającej ich kontrolę i naprawy przez cały okres eksploatacji.

³ Przepuszczalność powietrza, nazywana również infiltracją powietrza odpowiada przede wszystkim na pytanie, na ile szczelna jest przegroda budowlana. W badaniach ustala się ilość powietrza przenikającą przez okno przy założonym ciśnieniu próbnym. Współczynnik infiltracji powietrza „a” – to ilość powietrza jaka przeniknie w ciągu 1 godziny przez 1 metr szczeliny ściany osłonowej /okna przy różnicy ciśnień 1daPa/m³ (10 Pa). Im wyższa zadeklarowana klasa właściwości przepuszczalności powietrza tym szczelniejsze okno.

* artykuł sponsorowany

Oceń artykuł
5,00 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Tremco illbruck

Polecamy Ci również

Zobacz także