Montaż okien: jakich błędów unikać. Poradnik

2
Zawilgocenie ściany wokół okna
Błędy popełnione przy montażu okien mogą powodować problemy nie tylko z oknami, ale także - ścianami domu.

Typowe błędy, które popełnia się podczas montażu okien, prowadzą nie tylko do problemów z samymi oknami, ale też np. pogarszają termoizolacyjności ścian. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas montażu okien.

Podczas montażu stolarki okiennej popełnia się często typowe błędy. Prowadzą one zazwyczaj do deformacji okien i uszkodzenia połączenia ich ze ścianą. Skutkiem tego jest przenikanie wody i zimnego powietrza do wnętrza pomieszczenia oraz znaczne obniżenie termoizolacyjności przegrody budowlanej. Postępujące zmiany powodują, że okno w coraz mniejszym stopniu spełnia swoje zadania i staje się dla właściciela domu źródłem narastających problemów.

Montaż okna bez oczyszczenia podłoża

Niedopuszczalnym błędem popełnianym w czasie montażu okien jest pozostawienie starego materiału uszczelniającego (przy wymianie) okien lub gruzu i pyłu (także przy montażu nowych okien). Pozostawione skorodowane materiały budowlane, ubytki w murze i niewyrównane powierzchnie uniemożliwiają poprawne uszczelnienie przestrzeni między oknem i murem oraz poprawny montaż parapetu.

 • Niepożądane zjawiska: pozostawione zanieczyszczenia pochłaniają wilgoć. Pianka na nieoczyszczonym podłożu nie jest zespolona z murem – powstają szczeliny, przez które przechodzi wilgoć oraz przewiewane jest powietrze. Powstają tzw. mostki termiczne (miejsca o gorszym współczynniku przenikania ciepła, przez które tracimy ciepło z wnętrza domu). Połączenia rozszczelniają się.
 • Skutki błędu: powiększające się zawilgocenie muru, wyciekanie wody spod parapetu, przeciągi powodowane przez przedmuch powietrza przy ramie okiennej. Powstają warunki sprzyjające rozwojowi grzybów pleśniowych.

Dowiedz się: Jak uszczelnić stare okno, żeby ograniczyć straty ciepła

Zbyt mała liczba kotew lub dybli użytych do montażu okna

Zastosowanie zbyt małej liczby kotew/dybli lub ich zbyt duży rozstaw obniża stabilność konstrukcji.

 • Niepożądane zjawiska: pojedyncze mocowanie jest zbyt mocno obciążone, a to powoduje poprzeczne ruchy okna. W wyniku tego rama okienna odkształca się.
 • Skutki błędu: deformacja okna, rozszczelnianie się połączeń, wnikanie wilgoci do wnętrza, przeciągi i przedmuchy powietrza odczuwane w pomieszczeniu.

Osadzanie okna bez użycia klocków lub klinów

Ramę okna trzeba wypoziomować (w pionie i poziomie) i po porównaniu jej przekątnych, ustabilizować ją za pomocą klinów. Dzięki temu mamy pewność, że rama ma faktycznie kąty proste.

 • Niepożądane zjawiska: okna osadzone są niestabilnie, zaczynają poruszać się w pionie (rama się odkształca). Okno nie jest wypoziomowane ani prawidłowo uszczelnione.
 • Skutki błędu: deformacja okna, pękanie tynku, wnikanie wilgoci w połączenie między oknem i murem, przeciągi.

Montaż okna bez listwy podparapetowej

Listwa podparapetowa to sposób na dobre uszczelnienie połączenia okna i parapetu. Przykręcana jest ona do ościeżnicy i ma ułatwić montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, które muszą być podłożone pod ramę okienną. Najlepiej zastosować ciepłą listwę podparapetową.

 • Niepożądane zjawiska: niemożliwe jest zamontowanie parapetu wewnętrznego pod ramą okienną, woda opadowa wnika pod ramę, a następnie do pomieszczenia. Dochodzi do rozszczelnianie połączeń.
 • Skutki błędu: zawilgocenie muru pod oknem, przemarzanie muru, przeciekanie wody opadowej do wnętrza budynku, przeciągi, stopniowa korozja dybli i kotew.

Osadzenie okna w progu z niepełnym uszczelnieniem, na nierówno ułożonych klockach

 • Niepożądane zjawiska: okno jest nierówno osadzone, pojawiają się naprężenia i ruch poprzeczny okna (skutkiem jest jego deformacja). Następuje stopniowe przeciekanie wody przez rozszczelniający się styk między oknem i murem.
 • Skutki błędu: deformacja okna, stopniowe wciekanie wód opadowych do wnętrza, przeciągi, zawilgocenie muru, wyraszająca się wilgoć przy parapecie.

Sprawdź: Jak wybrać i zamontować parapet drewniany

Ustawienie okna równo z węgarkiem – brak luzu dylatacyjnego, brak uszczelnienia okna na styku ramy okiennej i węgarka

 • Zjawiska: taki montaż powoduje, że nie można uszczelnić styku okna z węgarkiem. W powstałą szczelinę łatwo wnika woda opadowa i zimne powietrze. Niezaizolowany styk nie tylko stanowi nieszczelność, ale staje się również mostkiem termicznym.
 • Skutki: zawilgocenie muru, powstawanie zacieków (znakomite podłoże dla rozwoju grzybów pleśniowych), zimą: wyraszanie wilgoci na ościeżach przy ramach okien.

Rama okienna schowana całkowicie za węgarek

Najczęściej błąd ten pojawia się przy zbyt szerokich węgarkach.

 • Zjawiska: pod ramy skrzydeł wcieka woda opadowa, zaś mokry wręb tworzy mostek termiczny.
 • Skutki: przy intensywnych opadach przeciekanie wody do pomieszczenia, zamakanie uszczelek, gorsza termoizolacyjność okna.

Ustawienie okna równo z ościeżem – brak luzu dylatacyjnego. Uszczelnienie tylko od strony węgarka

Najczęściej błąd ten jest skutkiem złego wymierzenia otworu okiennego. Gdy okno jest za szerokie w stosunku do otworu okiennego, nie mam jak wykonać luzu dylatacyjnego i zmieścić ocieplenie.

 • Zjawiska: niemożliwe jest uszczelnienie styku okna z ościeżem. Powstaje szczelina, przez którą wnika do środka zawilgocone powietrze, następuje wykroplenie wody. Nie ma kompensacji naprężeń.
 • Skutki: zawilgocenie ościeży, przedostawanie się wilgoci do środka, paczenie i kleszczenie okien przy wzroście temperatury. Szczególnie w okresie letnim okna wypaczają się i zakleszczają.

Nadmierny luz dylatacyjny od strony ościeża

Najczęściej ten błąd montażowy pojawia się przy zbyt szerokich węgarkach.

 • Zjawiska: okno jest niewystarczająco utwierdzone w ościeżu (dybel poddawany jest silnemu zginaniu), zatem przy naporze wiatru okno przemieszcza się. Następuje rozszczelnienie styku, po jakimś czasie woda opadowa
  zaczyna wciekać w styk ramy i węgarka.
 • Skutki: wyraszanie wilgoci, przewiew powietrza do pomieszczenia, po pewnym czasie przeciekanie wody do pomieszczenia.

Przeczytaj koniecznie: Jak zwalczyć grzyb i pleśń w domu

Brak uszczelnienia od strony ościeży i węgarka

 • Zjawiska: okno nie jest zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci i powietrza – wody opadowe i zimne powietrze łatwo przenikają do pomieszczenia. Wnikająca wilgoć łatwo się wykrapla.
 • Skutki: zawilgocenia murów i tynków, przeciągi i przecieki, powstawanie warunków do rozwoju pleśni, wykraplanie wilgoci.

Połączenie między ścianą a ramą okna wykonane zostało z zaprawy tynkarskiej. Na skutek rozszerzalności termicznej profilu oraz działania zamarzającej i rozmarzającej wody połączenie takie ulega stopniowej degradacji i traci szczelność.

Połączenie między ramą okienną wykonane wyłącznie z użyciem piany poliuretanowej. Piana wystawiona na działanie warunków atmosferycznych. Wykonanie połączenia w ten sposób jest niedopuszczalne, nie tylko z uwagi na oczywisty efekt estetyczny. Piana wystawiona na działanie promieniowania UV ulega degradacji, niszczy się i wykrusza, wystawiając połączenie na działanie wody. Długofalowym skutkiem tak wykonanego uszczelnienia jest zniszczenie wszystkich warstw połączenia, zawilgocenie muru oraz znaczne straty energii ponoszonej na ogrzewanie.

Montaż okna bez wewnętrznej izolacji paroszczelnej

 • Zjawiska: wewnątrz pomieszczenia w styki wnika wilgoć z powietrza, od zewnątrz przenika woda opadowa. Mur staje się wilgotny i ma gorszą izolację termiczną.
 • Skutki: zawilgocenie murów i tynków, powstawanie warunków do rozwoju pleśni, niższa temperatura w pomieszczeniach, wykraplanie wilgoci na ramach, szybach, ościeżach.

Montaż okna bez uszczelnienia od strony zewnętrznej

 • Zjawiska: niewystarczająco uszczelnione okna zaczynają się rozszczelniać. Wilgoć wnika w styk i skrapla się, oprócz tego do wnętrza przenika woda opadowa.
 • Skutki: zawilgocenie muru, spadek izolacyjności termicznej, spadek temperatury w pomieszczeniu i powstanie warunków do rozwoju pleśni.

Zastosowanie tynku do uszczelnień

 • Zjawiska: jeśli w złącze wprowadzony jest tynk, niemożliwa jest kompensacja naprężeń. Powoduje to rozszczelnienie złącza, a w efekcie – wnikanie i skraplanie wilgoci.
 • Skutki: zawilgocenie muru, deformacje ram okiennych, kleszczenie skrzydeł okiennych.

Polecamy: Ciepły montaż okien i drzwi zewnętrznych. Na co zwrócić uwagę

Uszczelnienie samą pianką

 • Zjawiska: pod wpływem wilgoci i promieniowania słonecznego stopniowo pogarszają się własności pianki. Przestaje ona służyć jako materiał uszczelniający, na styku ościeży i ściany pojawiają się szczeliny.
 • Skutki: uszkodzenie pianki, przenikanie wody opadowej i skraplanie wilgoci w połączeniu, dalsze uszkodzenia na skutek zamarzania wody w warstwie piany (zjawiska jak przy braku izolacji).

W ścianie dwuwarstwowej składającej się z konstrukcji i ocieplenia. Ocieplenie ściany nie jest wykonane na glifach i nie zachodzi na ramę okna.

 • Zjawiska: powstaje mostek termiczny, połączenie ramy okna z murem narażone jest na szybką degradację.
 • Skutki: miejscowe przemarzanie ścian, wykraplanie wilgoci wewnątrz pomieszczenia w miejscach występowania mostka termicznego, straty
  energii.
Oceń artykuł
3,42 / 12 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Tomasz Dąbrowski

Polecamy Ci również

Zobacz także