Montaż okna dachowego

Montaż okna dachowego

Przedstawiamy skróconą instrukcję montażu okna do poddaszy. Naszym celem jest do zwrócenie uwagi inwestora na niektóre ważne czynności, które czasami są pomijane lub błędnie wykonywane, a mają istotny wpływ na późniejsze funkcjonowanie okna.

Krok 1 - prawidłowe usytuowanie okna
Okno do poddaszy należy instalować na tej samej wysokości jak tradycyjne okna pionowe. Górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 200 cm, a dolna 100 cm nad podłogą. Taka wysokość gwarantuje, że będziemy mogli swobodnie je otwierać oraz podziwiać widoki. Pomieszczenia, w których okna zostały właściwie zainstalowane będą dobrze doświetlone. Przy wyborze rozmiaru okien nie należy się kierować rozstawem krokwi, ale przede wszystkim dobrym doświetleniem pomieszczeń na poddaszu. Powierzchnia okien powinna stanowić minimum 1/10 powierzchni podłogi. Przy dachach o mniejszym kącie nachylenia zalecane są okna dłuższe.

Krok 2 - sprawdzanie rozstawu krokwi
Każdy rozmiar okna można zainstalować praktycznie we wszystkich rozstawach krokwi. Najłatwiej jest, jeśli rozstaw krokwi w świetle odpowiada szerokości okna powiększonej o 6 cm (po 3 cm z każdej strony). Jeżeli szerokość jest inna,  korzystamy z instrukcji, która pokazuje jak dostosować konstrukcję do wybranego przez nas rozmiaru okna. Tego typu zmiany najlepiej skonsultować z projektantem lub konstruktorem.

Krok 3 - przygotowanie otworu
W wyznaczonym miejscu wycinamy otwór w konstrukcji dachu. W przypadku istniejącego dachu demontujemy również pokrycie dachowe. Następnie przykręcamy łaty montażowe zachowując odległości wskazane w instrukcji.

Krok 4 – przygotowanie okna
Po wyjęciu okna z kartonu transportowego demontujemy skrzydło z ościeżnicy. Do ościeżnicy we wskazanych miejscach przykręcamy kątowniki montażowe. Wszystkie niezbędne elementy do montażu znajdują się w opakowaniu z oknem. Przy instalacji długich okien stosuje się dodatkowe kątowniki montowane po środku długości ramy. Następnie umieszczamy ościeżnicę w uprzednio przygotowanym otworze, opierając kątowniki na łatach montażowych. Przykręcamy tylko po jednym wkręcie w narożnikach, aby umożliwić późniejsze wypoziomowanie ościeżnicy.

Krok 5 - sprawdzenie szczelin
Czynność ta jest bardzo ważna i możliwa do wykonania tylko na tym etapie instalacji. Ewentualne późniejsze poprawki będą wiązały się z koniecznością zdemontowania okna. W tym celu montujemy skrzydło w ościeżnicy, a następnie sprawdzamy, czy szczeliny pionowe pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą są równoległe na całej długości. W analogiczny sposób sprawdzamy szczeliny poziome. Jeżeli szczeliny są prawidłowe, przykręcamy ościeżnicę.

Krok 6 - izolacja okna
Przed rozpoczęciem wykonywania izolacji demontujemy skrzydło z ościeżnicy. Do zaizolowania termicznego i przeciwwilgociowego okna, możemy użyć oferowanych przez producenta specjalnych produktów izolacyjnych. Oferowane są one w rozmiarach odpowiadających rozmiarom okien, dlatego ich użycie przyśpiesza montaż okna i gwarantuje prawidłowe jego zaizolowanie. Aby wykonać izolację, możemy wykorzystać również standardowe materiały izolacyjne dostępne na rynku. Na tym etapie instalujemy nad oknem rynienkę odwadniającą, dodatkowo zabezpieczającą okno przed wilgocią, która może się pojawić pod pokryciem dachowym.

Krok 7 - montaż kołnierza uszczelniającego
Rodzaj kołnierza dobieramy do rozmiaru okna oraz rodzaju pokrycia dachowego. Wszystkie elementy kołnierza i oblachowania okna są numerowane, co ułatwia montaż poszczególnych elementów. Ważne jest zachowanie podanych w instrukcji odległości pomiędzy pokryciem dachowym a oknem, aby kołnierz uszczelniający pełnił funkcję odprowadzenia wody z obszaru okna. W przypadku materiałów profilowanych należy ściąć górny profil fali, aby umożliwić prawidłowe uformowanie dolnej części kołnierza uszczelniającego.

Krok 8 - wykonanie wnęki wokółokiennej
Najczęściej wykonuje się ją z płyt kartonowo-gipsowych. Prawidłowo wykonana wnęka okienna powinna być na górze równoległa do podłogi, natomiast pod oknem prostopadła. Zalecany jest montaż grzejnika bezpośrednio pod oknem. Zastosowanie się do tych zaleceń gwarantuje właściwą cyrkulację ciepłego powietrza wokół okna oraz maksymalne doświetlenie pomieszczenia.

Montaż okna dachowego - zdjęcie 1 Montaż okna dachowego - zdjęcie 2 Montaż okna dachowego - zdjęcie 3

Montaż okna dachowego - zdjęcie 4 Montaż okna dachowego - zdjęcie 5 Montaż okna dachowego - zdjęcie 6

Montaż okna dachowego - zdjęcie 7 Montaż okna dachowego - zdjęcie 8 Montaż okna dachowego - zdjęcie 9

Montaż okna dachowego - zdjęcie 10 Montaż okna dachowego - zdjęcie 11 Montaż okna dachowego - zdjęcie 12

Montaż okna dachowego - zdjęcie 13 Montaż okna dachowego - zdjęcie 14 Montaż okna dachowego - zdjęcie 15

Montaż okna dachowego - zdjęcie 16 Montaż okna dachowego - zdjęcie 17 Montaż okna dachowego - zdjęcie 18

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Sławomir Łyskawka

Źródło: Velux

Polecamy Ci również

Zobacz także