Montaż okna w ociepleniu – system MOWO

Montaż okna w ociepleniu – system MOWO

System illbruck MOWO jest próbą wprowadzenia standardów montażu okien w warstwie ocieplenia. To systemowe mocowanie okien, z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego.

Zmiany w przepisach

Nowe przepisy unijne – czyli Dyrektywa 2010/31/UE (przekształcenie Dyrektywy EPBD 2002/91/WE), dotyczące charakterystyki energetycznej budynku, zakładają rewolucyjne podejście do problemu energooszczędności. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością przygotowania planu wdrożeń i instrumentów wsparcia w poszczególnych krajach członkowskich. Planowane zmiany, wymuszają m.in. zmianę podejścia do montażu stolarki okiennej. W związku z tym, w Polsce powstał projekt Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 01.10.2012r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W załączniku do rozporządzenia znajdują się m.in. zapisy dotyczące montażu okien: W budynkach nowych, okna powinny być montowane w warstwie izolacji termicznej ścian wielowarstwowych, w celu ograniczania wartości liniowych mostków cieplnych. Przepisy regulują też kwestię uszczelnienia złącza okiennego: W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 [m3/m*h*daPa2/3]. Wdrożenie nowych przepisów w życie może wspomóc system montażu okien w ociepleniu, opracowany przez tremco illbruck.

montaż pierwszego w Polsce okna w systemie MOWONowy standard montażu okien

System illbruck MOWO został stworzony przez inżynierów firmy tremco illbruck, przy ścisłej współpracy m.in. z instytutem ift Rosenheim w Niemczech. Wykonywany do tej pory tzw. ciepły montaż, dawał pewność dobrej pracy złącza na styku okno-mur, jednak bez wysuwania jednostki okna w warstwę ocieplenia. Brakowało standardów uszczelnienia złącza okiennego w strefie izolacji termicznej, które próbowano wypracować na budowach na „chłopski rozum”, tj. bez poparcia tezy dla rozwiązania w laboratorium. W rynku można bowiem odnaleźć szereg rozwiązań chałupniczych. Dlatego inżynierowie z firmy tremco illbruck opracowali system MOWO, który został wprowadzony i propagowany również w Polsce. Ma on zapewnić rzeczywiste zachowanie parametrów okien pasywnych. To pierwsze w Europie kompleksowe rozwiązanie montażu i uszczelnienia okna wysuniętego poza lico muru, w warstwę ocieplenia. System jest opracowany przede wszystkim z myślą o budownictwie pasywnym i prawie zero-energetycznym.

System MOWO - Montaż okna w ociepleniu

System illbruck MOWO jest oparty na profilach PR007 oraz PR009, trwale połączonych ze ścianą nośną za pomocą kleju szybkowiążącego SP340. Uszczelnienie boków i nadproży okien jest wykonywane za pomocą rozprężnej TP652 Trio+ przeznaczonej do budownictwa pasywnego. Natomiast do uszczelnienia dolnego złącza służy profil podokienny PR010 (λ = 0,032 W/(mK)) w zestawie z taśmą rozprężną TP610 illmod Eco. Izolacyjność cieplną ramy poprawia ocieplenie profilu instalacyjnego PR007 (λ = 0,07 W/(mK)) klinem izolacyjnym PR008 (λ = 0,032 W/(mK)).

sposób łączenia mechanicznego ramy instalacyjnej do muru

Profile instalacyjne, z których wykonana jest rama MOWO są produkowane ze sztywnego materiału konstrukcyjnego na bazie poliuretanu, żywic i dodatków modyfikujących. Poprawia to ich twardość, wytrzymałość oraz odporność na wodę i pleśń. Klin izolacyjny jest wykonany ze styropianu, wzbogaconego grafitem. System montażu został opracowany w oparciu o klej, jednak dla ułatwienia prac, do systemu wprowadzono łączniki mechaniczne. Dzięki nim ramę można precyzyjnie wypoziomować, a konstrukcja jest stabilniejsza i można ją szybciej obciążyć konstrukcją okna (po 7 godzinach w warunkach 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). tremco illbruk zaleca montaż ościeżnicy po 7 godzinach, a okna z pakietem szybowym lub stałych przeszkleń – po 24 godzinach. Trzeba też pamiętać, że obciążenie profili instalacyjnych nie może przekraczać 200 kg/mb.

montaż okna w warstwie ociepleniaokno w warstwie ocieplenia - cegła klinkierowa

Oceń artykuł
4,75 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także