Nawiewniki - sposób na świeże powietrze

Nawiewniki - sposób na świeże powietrze

Komfort i zdrowie mieszkańców uwarunkowane są m.in. odpowiednią jakością powietrza w pomieszczeniach, a za nią odpowiedzialna jest wentylacja - zorganizowana wymiana powietrza - działająca w sposób naturalny lub też wspomagana wentylatorami.

przekrój okna z nawiewnikiemProdukowane okna mają coraz lepsze parametry izolacyjności. Ciepłe 5,6-komorowe profile, wysokiej jakości uszczelki oraz pakiety szybowe sprawiają, iż okna chronią mieszkańców przed utratą ciepła oraz przenikaniem do wnętrza hałasu. W konsekwencji "chronią" także przed dostępem świeżego powietrza z zewnątrz. Wietrzenie pomieszczeń przez otwarcie okien nie zawsze jest możliwe i komfortowe, zwłaszcza zimą, kiedy mieszkanie szybko się wychładza.

Zakłócenie systemu wentylacji prowadzi do zwiększenia poziomu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz wzrostu wilgoci, rozwoju pleśni i grzyba. Następuje kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby, a także niedobór powietrza potrzebnego, np. do spalania w piecach gazowych i kominkach. Może wpływać to również na złe samopoczucie użytkowników, a nawet stanowić zagrożenie dla ich zdrowia.

Ilość dostarczanego powietrza

W Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w paragrafie 149. punkt 1. określono, iż minimalny strumień powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, to 20 m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały.
Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania." określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:

Nawiewniki - sposób na świeże powietrze - zdjęcie 2

Dobór liczby nawiewników (przykład doboru liczby nawiewników w 3-pokojowym mieszkaniu z kuchnią z oknem zewnętrznym, łazienką oraz WC).

Nawiewniki - sposób na świeże powietrze - zdjęcie 3

przepływ powietrza w mieszkaniuPrzepływ powietrza w mieszkaniu

Zgodnie z polskimi przepisami określonymi w normie PN-83/B-03430 Az3 2000 powietrze powinno być doprowadzone do wszystkich pokoi, jak również kuchni, także tej z oknem. Następnie usunięte przez kratki wentylacyjne umieszczone w kuchni, łazience, WC oraz pomieszczeniach bez okien, a także pokojach oddzielonych więcej niż dwojgiem drzwi oraz pokojach na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu. Ważne jest też zapewnienie przepływu powietrza od elementów nawiewnych do kanałów wyciągowych. Należy pamiętać o podcięciu drzwi w pokojach zapewniając otwór min. 80 cm² oraz wykonaniu w drzwiach kuchni, łazienki, toalety otworów o powierzchni łącznej 220 cm².

Montaż nawiewników - sposób na dostarczenie optymalnej ilości świeżego powietrza

Nawiewniki w oknach, w przeciwieństwie do dostarczania powietrza przez otwieranie okien, pozwalają doprowadzać powietrze w sposób ciągły, uzależniony od aktualnie panujących warunków. Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego.

Ze względu na sposób działania można wyróżnić:

  • nawiewniki sterowane ręcznie - użytkownik sam reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmienia położenie przepustnicy nawiewnika;
  • nawiewniki ciśnieniowenawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się, ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przesłony, ograniczając w ten sposób przepływ powietrza do minimum
  • nawiewniki higrosterowanenawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) w pomieszczeniu, tzn. od zanieczyszczenia powietrza na skutek codziennych prac domowych, tj. pranie, gotowanie, suszenie.

Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe lub mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie do wnętrza odpowiedniej ilości powietrza. Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik automatycznie się przymyka, doprowadzając tylko niewielką ilość powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub większej uzyskuje maksymalną wydajność. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nie wymagają ingerencji użytkownika.

W celu zapewnienia optymalnej wentylacji pomieszczeń oraz spełnienia wyżej wymienionych wymagań prawnych warto wyposażyć okna w dodatkowy element - nawiewnik, który w najlepszy sposób dostosuje ilość dostarczanego powietrza do potrzeb użytkowników. Pomoże także ograniczyć przepływ powietrza podczas ich nieobecności, ograniczając jednocześnie zużycie energii oraz zapobiegając niekorzystnym skutkom, takim jak powstawanie pleśni i grzyba.

Oceń artykuł
4,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Monika Raszkowska

Źródło: aereco

Polecamy Ci również

Zobacz także