Okna bezpieczne dla dzieci

Okna bezpieczne dla dzieci

Podczas posiedzenia Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów, które odbyło się 15 czerwca br., państwa członkowskie UE ustaliły, że konieczne jest wprowadzenie norm związanych z bezpieczeństwem dzieci.

Okna bezpieczne dla dzieciWedług Światowej Organizacji Zdrowia upadki z wysokości np. z okna lub z balkonu to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych albo urazów głowy lub kośćca u dzieci poniżej 5 roku życia. Dlatego jedna z norm będzie dotyczyć standardów dla urządzeń blokujących okna i drzwi balkonowe. Okazało się bowiem, że wśród obecnie dostępnych na rynku blokad, znajdują się też takie, które dzieci potrafią odblokować, mimo iż są wyraźnie oznaczone jako „bezpieczne dla dzieci”. Na posiedzeniu Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów przegłosowano konieczność wprowadzenia nowych norm – urządzenia blokujące okna i drzwi balkonowe będą w pełni zabezpieczone przed dziećmi i przyczynią się do podniesienia ogólnych standardów bezpieczeństwa. Wspomniane wyżej urządzenia będą zapobiegać wypadkom poprzez blokadę otwarcia okna lub drzwi balkonowych albo ograniczenie zakresu tego otwarcia do określonego położenia. 

okna dachowe w pokoju dziecka okno w pokoju dziecka

Państwa członkowskie ustaliły, że w normach unijnych powinien być zawarty przepis narzucający szczegółowe badania sprawdzające bezpieczeństwo użytkowania produktów przez dzieci. Tego rodzaju blokady należałoby również badać pod kątem stabilności konstrukcyjnej podczas całego okresu użytkowania oraz pod względem odporności na działanie czynników atmosferycznych. Norma określałaby też kryteria dla odpowiednio jasnej i zrozumiałej instrukcji obsługi i informacje dla użytkowników.
Producenci wykorzystują już odpowiednie technologie, więc wprowadzenie właściwych norm umożliwi szerokie zastosowanie tych rozwiązań w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa dzieci.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: Roto

Zdjęcia: Roto, Velux

Polecamy Ci również

Zobacz także