Okna ciepłe i funkcjonalne

Obecnie produkowane okna zapewniają nie tylko światło dzienne, czy możliwość wietrzenia pomieszczeń. Do stawianych im wymagań należy termoizolacyjność, zapewnienie odpowiedniego bilansu energetycznego, ochrona przed hałasem, czy skuteczna wentylacja bez konieczności otwierania okien. Nie zapominajmy też o estetyce, bezpieczeństwie antywłamaniowym oraz komforcie użytkowania.

Okna znacząco wpływają na gospodarowanie energią cieplną. Ponieważ wyróżniają się coraz lepszymi parametrami termoizolacyjnymi, są skuteczną barierą, chroniącą przed ucieczką ciepła. Dzięki temu powierzchnia okien może być coraz większa i przyczyniać się do pozyskiwania energii słonecznej.
Jednocześnie okna są wyposażane w nowe elementy i funkcje. Powszechnie już są stosowane okna z funkcją rozszczelnienia, popularność zdobywają nawiewniki – są to rozwiązania wspomagające wentylację naturalną. Nowoczesne pakiety szybowe przekładają się na wzrost energooszczędności, ale też coraz lepiej chronią przed hałasem, a także utrudniają włamanie. Pomimo że coraz większe okna są coraz cięższe, dzięki nowoczesnym okuciom, ich obsługa jest lekka i wygodna.

Nowoczesne okna - skuteczna ochrona cieplna

Okna znaczniej gorzej niż inne przegrody (ściany, dach) zabezpieczają przed ucieczka ciepła. Dlatego warto wybierać okna energooszczędne – czyli o jak najniższym współczynniku izolacyjności cieplnej U. Jednak okna nie tylko mają chronić przed stratami ciepła, ale też pomagać w uzyskiwaniu energii cieplnej dogrzewającej pomieszczenia, szczególnie podczas chłodniejszych pór roku. Dlatego trzeba zwrócić uwagę również na współczynnik przepuszczalności promieni słonecznych, oznaczany literą g. Współczynnik ten jest zazwyczaj podawany w procentach – im jego wartość jest wyższa, tym lepiej. Najlepsze okna mają współczynnik g na poziomie około 40-50%.
Pamiętajmy jednak, że to co zaletą od jesieni do wiosny, latem może być uciążliwe, dlatego okna powinny być wyposażone w osłony przeciwsłoneczne (rolety, żaluzje), pozwalające regulować nasłonecznienie.

Coraz cieplejsze okna w standardzie

Producenci okien od kilku już lat prześcigają się, oferując okna o coraz niższym współczynniku U. Standardem stają się okna o współczynniku Uw 1,0 - 0,6 W/(m²·K). Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna dopuszczalna wartość tego współczynnika dla okien elewacyjnych wynosi 1,3 W/(m²K). W kolejnych latach wymagany parametr będzie obniżany – od 2017 r. będzie wynosił 1,1 W/(m²K), a od 2021 r – 0,9 W/(m²K). UWAGA – pamiętajmy, że wartości te dotyczą całego okna (Uw), a nie jedynie szyb (Ug).
Okna spełniające wymagania energooszczędności mogą być wykonane zarówno z PVC, jak i drewna. W przypadku okien tworzywowych stosuje się profile wielokomorowe (sześcio- lub siedmiokomorowe). Ramy okien mogą być też wyposażone we wkładki termiczne, dodatkowo podnoszące termoizolacyjność. Ważne są również pakiety szybowe – najczęściej spotykane są pakiety dwuszybowe, ale najcieplejsze okna (do domów pasywnych) są wyposażone w pakiety czteroszybowe. W każdym przypadku przestrzeń między szybami jest wypełniona gazem szlachetnym (np. argonem).

Pozytywny rachunek zysków i strat

Producenci zwracają także uwagę na tzw. pozytywny bilans energetyczny okien. Co to jest? Otóż o energooszczędności okien przesądzają dzisiaj dwa czynniki: wysokie parametry termoizolacyjne, które określa współczynnik przenikania ciepła U oraz współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g. Współczynnik U informuje nas, na jakim poziomie będą starty ciepła przynoszone przez okno, współczynnik g wskazuje na zyski energii cieplnej. Bilans energetyczny to różnica między stratami i zyskami ciepła. Jest on pozytywny, gdy korzyści (czyli ilość pozyskiwanej przez okna energii) przewyższają straty (czyli ilość uciekającego przez nie ciepła). Najkorzystniejszy bilans cieplny mają okna o jak najmniejszym współczynniku przenikania ciepła U oraz stosunkowo wysokim współczynniku g.

Usytuowanie okien dla pozytywnego bilansu

Aby wykorzystać swe możliwości pozyskiwania energii słonecznej, okno musi mieć nie tylko odpowiednie parametry, ale też być właściwie umiejscowione. Największe zyski przyniosą okna skierowane na południe. W chłodne miesiące promienie słoneczne wpadające przez okna dogrzewają pomieszczenia, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą pochodzącą z konwencjonalnych źródeł. Mimo że okna, nawet te o najlepszych parametrach termicznych, są nadal znacznie zimniejszą przegrodą niż ściana, ilość pozyskanej przez przeszklenia energii słonecznej równoważy stracone tą drogą ciepło.
Mniejsze znaczenie dla bilansu cieplnego mają okna umiejscowione od strony wschodniej i zachodniej.
Pamiętajmy, że nie musimy kupować jednakowo ciepłych okien do całego domu. Od strony południowej, gdzie straty ciepła są najmniejsze, a wraz ze światłem pozyskujemy również darmową energię, wystarczy stosować okna o współczynniku U=1,2 W/(m²K). Od strony północnej, gdzie straty ciepła są największe, natomiast zyski światła najmniejsze, warto zainstalować okna cieplejsze – współczynnik U nie powinien przekraczać 1,1 W/(m²K). Dzięki cieplejszym oknom od północy możemy zastosować tam większe okna nie powodując strat ciepła.

Co jeszcze wpływa na energooszczędność okien?

Przede wszystkim na to, że okno będzie odpowiednio energooszczędne wpływa montaż. Standardem powinien być tzw. ciepły montaż okien, minimalizujący powstawanie mostków termicznych, powodujących straty ciepła na styku okna i ściany.
Ponadto na energooszczędność okien wpływa kilka dodatkowych elementów, takich jak szczelność -  o tej cesze świadczy współczynnik infiltracji, który powinien być mniejszy niż 0,3. Tam, gdzie nie ma potrzeby montażu okien otwieralnych można wstawić tak zwane fiksy, czyli okna nieotwieralne – tańsze i szczelniejsze od tradycyjnych.
Na poprawę termoizolacyjności okien wpływają też osłony – przede wszystkim rolety zewnętrzne z lamelkami wypełnionymi pianką poliuretanową. Mogą one poprawić energooszczędność okien nawet o 30%. Warto je opuszczać na noc, by minimalizować straty ciepła i podnosić na dzień, by umożliwić pozyskiwanie energii słonecznej.
Już niedługo w powszechnym użyciu znajdą się szyby zespolone, wypełnione aerożelem. Jest to utwardzony żel krzemianowy. Tworzywo to ma znakomite właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie może być kompletnie przeźroczyste. Okna z aerożelem mogą mieć współczynnik Uw równy 0,4 W/(m²K).

Nowoczesne okna czyli więcej światła

Zadaniem okien jest przede wszystkim dostarczenie odpowiedniej ilości światła. Dzięki lepszym parametrom termoizolacyjnym możemy sobie pozwolić na montaż okien o większej powierzchni. Również rozwiązania konstrukcyjne stosowane w nowoczesnych oknach sprawiają, że dostarczają one więcej światła. Do takich rozwiązań należą m.in. szyby o bardzo wysokim stopniu przezroczystości, węższe profile oraz pakiety szybowe pozwalające na rezygnację z konstrukcyjnych podziałów.
W przypadku oświetlenia pomieszczeń na poddaszu doskonale sprawdzają się okna dachowe, które dostarczają 20-50% więcej światła niż okna zamontowane pionowo. Ich powierzchnię i efektywność można zwiększyć łącząc okna dachowe ze sobą lub okna dachowe z oknami pionowymi (tzw. zestawienia kolankowe). Dodatkowo dostępne są okna dachowe o węższych profilach i większej powierzchni szyby, z zachowaniem odpowiednich parametrów termoizolacyjnych. Specjalne okna dachowe są przeznaczone do dachów płaskich.
Światło na poddasze mogą dostarczyć też świetliki tunelowe. Można je stosować zarówno na dachach stromych, jak i płaskich. Doprowadzają one światło do wnętrza za pomocą sztywnego lub giętkiego tunelu światłonośnego.

Okna - bariera przed hałasem

Izolacyjność akustyczna standardowych okien wyrażona wskaźnikiem RA2 mieści się w przedziale 25-32 dB, a określona rzadziej już dzisiaj stosowanym współczynnikiem Rw – 30-35 dB. Im większa będzie wartość wskaźnika RA2, tym lepsze właściwości dźwiękoszczelne będzie miało okno. Standardowa ochrona będzie wystarczająca, jeśli dom jest zlokalizowany w cichej i ustronnej okolicy. Jeśli jednak budynek będzie stać w pobliżu trasy szybkiego ruchu, przedszkola lub linii kolejowej, racjonalnym wyborem będzie zakup okien dźwiękoszczelnych - o lepszych parametrach akustycznych, tłumiących hałas o wyższym natężeniu niż 40 dB. Parametry akustyczne okien w dużej mierze zależą od pakietów szybowych. Dźwiękochłonne pakiety to szyby zespolone, złożone z tafli szkła typu float o różnej grubości, na przykład 4 i 6 mm, 4 i 8 mm czy 6 i 10 mm. Warto jednak wiedzieć, że troska o ciszę zmusza nas do kompromisów: izolacyjność akustyczną pogarszają mikrowentylacja i nawiewniki okienne. Dlatego tam, gdzie to jest potrzebne, stosuje się specjalne nawiewniki z tłumieniem akustycznym.

Okucia na miarę nowoczesnych okien

Od odpowiedniego doboru okuć zależy wygoda obsługi okna i bezpieczeństwo. Standardowe okucia pozwalają je otwierać, uchylać lub rozszczelniać. Klamka umieszczona jest w centralnej części skrzydła. Można zamówić też okna z okuciami nietypowymi, na przykład takimi, przy których klamka znajdzie się w dolnej części ościeżnicy. Warto tak wyposażyć okna, które znajdują się wysoko nad poziomem podłogi. Łatwiej będzie je obsługiwać. Do kuchni, gdzie okna znajdują się tuż ponad blatem, dobre będą okucia zapewniające skrzydłom ruch przesuwny. Podczas otwierania nie strącimy wtedy naczyń stojących na blacie. Nowoczesne okna umożliwią ponadto blokadę otwarcia skrzydła, co jest istotne, jeśli w domu przebywają dzieci. Taka funkcja sprawi, że dziecko nie zdoła samo otworzyć okna, a jedynie je uchyli. Dobre okucia mają też opcję blokady uchyłu, dzięki której okno nie otworzy się na oścież, gdy wiatr silniej zawieje. Można też wybrać okna z okuciami ukrytymi pod przylgą okienną lub z osłonkami na zawiasy. Ukryte okucia dodatkowo wpłyną na lepszą izolacyjność okna.

Do okien łatwo dostępnych z zewnątrz wybierzmy wygodne klamki na kluczyk lub przycisk, które utrudnią włamywaczowi otwarcie okna. Ręczna regulacja docisku ramy do ościeżnicy pozwoli na samodzielny dobór szczelności okna. Niektóre okucia umożliwiają wygodną mikrowentylację pomieszczenia przez rozszczelnienie okna polegające na odsunięciu ramy od ościeżnicy o kilka milimetrów. Zamontowane na skrzydle grzybki ryglujące się w ramie przeciwdziałają wyważeniu skrzydła z ościeżnicy. Im więcej takich zaczepów, tym okno trudniej wyważyć. Warto zapytać o te dodatkowe funkcje okuć, często bowiem w standardzie znajdują się tylko te podstawowe umożliwiające jedynie jego otworzenie i uchylenie. Jeżeli okna znajdują się wysoko, można je wyposażyć w automatykę sterującą ich otwieraniem. Trzeba jednak pomyśleć o tym wcześniej i doprowadzić do okna kabel zasilający. W oknach zamontowane są wówczas siłowniki z napędem elektrycznym, które są zdalnie uruchamiane. W zaawansowanych systemach sterowania mogą one współpracować z czujnikami deszczu  lub wiatru. Na oknach mogą być również zamocowane czujniki ruchu, które są częścią systemu alarmowego domu i w razie próby włamania przekażą sygnał do centrali alarmowej. Certyfikowane okna antywłamaniowe w klasie WK-2 mają antywłamaniową szybę P4, klamkę z kluczem i rozetką antyprzewierceniową oraz okucia WK-2 ze specjalnymi czopami i zaczepami antywyważeniowymi. Są też zamontowane zgodnie z wytycznymi normy EN 1627-30. Takie okna sprawią, że włamanie bez profesjonalnego sprzętu okaże się niemożliwe. Złodziej wprawdzie zniszczy okno, ale nie dostanie się do środka, a więc nie naruszy strefy prywatności mieszkańców domu.

Dowiedz się więcej:
www.budujrozwazniezpsb.pl
www.grupapsb.com.pl

Partnerzy Kampanii

Oceń artykuł
3,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: PSB

Zdjęcia: Velux, Fotolia

Polecamy Ci również

Zobacz także