Okna energooszczędne

Coraz większe znaczenie dla właścicieli mieszkań i domów ma energooszczędność. Jej przejawem są niższe rachunki, mniejsze zużycie energii i wynikające z tego mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Energooszczędność  budynku w znacznym stopniu definiuje współczynnik przenikania ciepła. Co oznacza i w jaki sposób przekłada się na nasze oszczędności?

W budownictwie izolacyjność cieplną przegrody, czyli ścian, dachów i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Przy czym dla okien oznacza się go jako Uw (od angielskiego słowa windows-okna), dla szkła Ug (od glass, czyli szkło).

Współczynnik U wyraża się w W/(m²·K) i definiuje się go jako ilość ciepła przenikającą w ciągu jednej godziny przez metr kwadratowy płaskiej przegrody - np. okna, ściany, przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach (wewnątrz/zewnątrz) wynoszącej jeden stopień Kelwina (co oznacza również jeden stopień Celsjusza). Współczynnik Uw dla okien określa się specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi. Na przykład Stolbud Włoszczowa korzysta z usług Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Można go także wyznaczyć metodą obliczeniową przez notyfikowane laboratoria badawcze, np. Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej.

przekrój oknaNależy zaznaczyć, że w przypadku okien drewnianych, im większy jest udział drewna w oknie, tym współczynnik przenikania ciepła jest wyższy (czyli mniej korzystny). Dzieje się tak, ponieważ takie elementy okna jak słupek, próg, stojaki, nadproża mają współczynnik U w granicach 1,1-1,7, zaś sam zestaw szybowy obecnie w standardzie ma współczynnik Ug równy 1,0. Z drugiej strony większy udział drewna w oknie przekłada się na wyższą wartość współczynnika izolacyjności akustycznej Rw.

Generalnie rzecz ujmując im niższy współczynnik U, tym lepiej. Oznacza to bowiem większą izolacyjność i mniejszą utratę ciepła. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest, że im niższy współczynnik U całego okna, tym niższe później koszty ogrzewania mieszkania lub domu.

Na energooszczędność okien w dużej mierze wpływa zastosowanie odpowiedniego zestawu szkła. Obecnie pakiety szkła o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, deklarowanych przez producentów, mają współczynniki Ug od 1 do 0,5. Aby osiągnąć tak niski współczynnik, zastosowano wypełnienie komór międzyszybowych gazami ciężkimi (np. kryptonem) oraz wykorzystano trzy szyby. Nie bez znaczenia jest także dobór odpowiedniego drewna. Na przykład dąb ma najgorszy średni współczynnik przenikania ciepła. Lepsze właściwości izolacyjne ma sosna, zaś najlepiej prezentuje się drewno meranti (wynika to z anatomicznej budowy drewna) - w przypadku okien Capital wykonanych z tego surowca udało się nam osiągnąć współczynnik przenikalności ciepła Uw dla całego okna na poziomie 0,6 W/(m²·K).

Z początkiem 2009 r. w Polsce zaczęło obowiązywać nowe prawo energetyczne budynków. Budynki będą teraz otrzymywały świadectwa energetyczne, których celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel będzie mógł orientacyjne określić roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Odpowiednio dobrane okna w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia energooszczędności, a co za tym idzie przekładają się na wymierne ekonomicznie korzyści. Co więcej zastosowanie okien o niskim współczynniku przenikalności ciepła zwiększa wartość nieruchomości. Dlatego warto rozważyć ich zakup, zanim budynek zostanie zakwalifikowany do nieodpowiadającej nam klasy energetycznej. Wtedy nie ma co liczyć na wzrost wartości nieruchomości - przeciwnie, będzie to argument dla kupującego do negocjacji niższej ceny. Wysoka klasa energetyczna budynku to niskie koszty utrzymania, a więc wartość dodana, która długofalowo jest nie do przecenienia.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: Stolbud Włoszczowa

Polecamy Ci również

Zobacz także