Skuteczna wentylacja - komfort użytkowników

Skuteczna wentylacja - komfort użytkowników

okno z nawiewnikiemKondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. Jak prawidłowo wentylować pomieszczenia i zachować komfortowe parametry powietrza?

Większość dostępnych na rynku okien bez względu na ich rodzaj - PVC, drewniane, czy aluminiowe - charakteryzuje się przede wszystkim szczelnością.
Ciepłe 5,6-komorowe profile, wysokiej jakości uszczelki oraz szyby o współczynniku U = 1,0 sprawiają, iż okna zapewniają ochronę przed utratą ciepła, przenikaniem do wnętrza hałasu oraz zmniejszają koszty ogrzewania. Niestety ma to również wpływ na działanie wentylacji, szczególnie w okresie grzewczym.

Szczelne okna przede wszystkim uniemożliwią dostęp do pomieszczenia świeżego powietrza z zewnętrz, co prowadzi do pogorszenia jego jakości w pomieszczeniu. Najczęściej występującym efektem jest wzrost wilgoci, a w konsekwencji rozwój pleśni i grzyba. Następuje kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby ("zaparowane okna"), a także niedobór powietrza potrzebnego do oddychania, spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp. Może to również wpływać na złe samopoczucie użytkowników , a nawet być zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Uwolnione do powietrza wirusy i bakterie wpływają szkodliwie na zdrowie przebywających osób. Nadmiar pary wodnej to najpowszechniej występujące w pomieszczeniach zanieczyszczenie powietrza, powstaje w wyniku wykonywania czynności takich jak oddychanie, pranie, gotowanie, kąpiel. Źródłem pary wodnej jest również użytkownik pomieszczeń. Para wodna może być także wydzielana do powietrza z materiałów budowlanych.

Za odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach odpowiedzialna jest wentylacja, czyli zorganizowana wymiana powietrza w pomieszczeniach polegająca na dostarczenie świeżego z zewnątrz oraz usunięcie przez kanały wentylacyjne zużytego powietrza wraz z powstałymi zanieczyszczeniami. Najczęściej spotykane rodzaje wentylacji to:

  • wentylacja naturalna (grawitacyjna) - siłą napędową jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego na zewnątrz pomieszczenia) i ciepłego (obecnego wewnątrz pomieszczenia). Im większa różnica gęstości, a więc i temperatury pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym, tym wentylacja działa sprawniej. Dodatkowe zmiany (wzmocnienie lub osłabienie) może powodować również działanie wiatru na budynek;
  • wentylacja mechaniczna wywiewna - przepływ powietrza wywołany jest dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez urządzenie mechaniczne (np. wentylator);
  • wentylacja hybrydowa - przepływ powierza wywoływany jest dzięki współdziałaniu sił naturalnych połączonych z pracą wentylatora. Łączy zalety wentylacji naturalnej (prosta konserwacja, komfort akustyczny) i mechanicznej (sprawne działanie).

W każdym z wyżej wymienionych rodzajów wentylacji niezbędne jest dostarczenie świeżego powietrza z zewnątrz. Przykładem wentylacji, w którym nie jest wymagane świeże powietrze zewnętrzne jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, w której zarówno dostarczenie, jak i usunięcie powietrza realizowane jest przez wentylator.

Zgodnie z polskimi przepisami określonymi w normie PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania" powietrze powinno być doprowadzone do wszystkich pokoi i ewentualnie kuchni z oknem zewnętrznym przez "nieszczelności" w oknach lub nawiewniki. Kanały wentylacyjne odprowadzające powietrze umieszczone są w tzw. pomieszczeniach technicznych, czyli kuchni, łazience, oddzielnym WC, w  pomieszczeniach bez okna, pokojach oddzielonych więcej niż dwojgiem drzwi oraz pokojach znajdujących się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym. Bardzo ważne jest zapewnienie przepływu powietrza od elementów nawiewnych do kanałów wyciągowych. W tym celu należy pamiętać o podcięciu drzwi w pokojach zapewniając otwór min. 80 cm² oraz wykonaniu w drzwiach do kuchni, łazienki, toalety otworów o powierzchni  łącznej 220 cm².

Nie zaleca się stosowania nawiewników w łazience. W tym pomieszczeniu powinien być tylko wypływ powietrza poprzez kratkę wentylacyjną do przewodu. Łazienka wentylowana jest w sposób pośredni przez powietrze dostarczane do pokoi.

Należy pamiętać, że sprawność wentylacji zależy również od stanu przewodów wentylacyjnych. Im wyższe kanały -  tym lepiej. W budynkach wielorodzinnych, na ostatnich kondygnacjach pojawiają się zaburzenia w usuwaniu powietrza spowodowane m.in. zbyt małą odległością od kratki do końca przewodu wentylacyjnego.

 

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także