Szyby - poradnik

Co to są szyby zespolone?

szyby zespoloneNowoczesne okna muszą charakteryzować się jak najwyższą izolacyjnością termiczną. Aby osiągnąć ten cel, producenci starają się m.in zminimalizować ilości ciepła uciekającego przez szyby. Dążenie do osiągnięcia tego celu zaowocowało powstaniem systemów szyb zespolonych. Przeszklenie okna składa się w takim przypadku z dwóch (lub więcej) tafli szkła typu float oddzielonych od siebie ramką dystansową. Przestrzeń między szybami wypełniona jest najczęściej gazem szlachetnym.

Jaką rolę pełni gaz znajdujący się między szybami zespolonymi?

Gaz szlachetny wypompowywany między tafle szyb zespolonych oddzielonych od siebie ramką dystansową spełnia zadanie izolacji termicznej. Najczęściej jest to argon, który w porównaniu z powietrzem poprawia izolacyjność przegrody szklanej o około 30 %. Jeszcze skuteczniejsze są ksenon i krypton.

szyby zespolone
Więcej na ten temat:

,

Jakie szyby zastosować, by zmniejszyć nasłonecznienie i hałas?

szyby termoizolacyjneNadmierne nasłonecznienie pomieszczenia możemy ograniczyć stosując rolety czy żaluzje. Istnieją jednak okna wyposażone w specjalne szyby refleksyjne, ograniczające nadmierne nasłonecznienie pomieszczeń. Szkło pokryte jest w takim przypadku warstwą twardych tlenków metali. Szyba może być wówczas bezbarwna lub barwiona w masie. Zatrzymuje 94% promieniowania ultrafioletowego, oraz chroni przed nadmiernym zmęczeniem oczu. Hałas przenikający przez okna można także znacznie ograniczyć przez zastosowanie okien wyposażonych w szyby laminowane - złożone z dwóch warstw szkła oddzielonych warstwą dźwiękoszczelnej żywicy.

Zobacz także