Okna - poradnik

Ile okien powinno być w pomieszczeniu, żeby zapewnić jego dobre oświetlenie?

Ilość okien w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi określona jest warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki. Aby uzyskać odpowiednie doświetlenie pomieszczenia naturalnym światłem słonecznym, musimy wziąć pod uwagę powierzchnię podłogi danego pomieszczenia. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie powinien być mniejszy niż 1:8.

Jak dbać o szyby zespolone?

zdjęcie 1Szyby zespolone wymagają podobnej dbałości, co szkło ogólnie pojmowane, z pominięciem powłok refleksyjnych. Szyby należy czyścić przy pomocy miękkiej gąbki, bądź ścierki i użyciu środków detergentowych dostępnych na rynku. Nie należy ich skrobać, ani szorować przy użyciu ostrych narzędzi, ponieważ prowadzi do porysowania powierzchni szkła. Zaprawę murarską pozostałą po montażu okien najlepiej jest usunąć od razu podobnie, jak naklejki, które na szyby nalepił ich producent. Jeśli zaprawa zaschnie na szybie – przed usunięciem należy ją dobre namoczyć. Do usuwania pozostałości kleju z naklejek dobrze sprawdza się spirytus. Powłoki refleksyjne powinny być poddawane szczególnej uwadze, gdyż nietrudno je uszkodzić. Do ich czyszczenia nie należy używać środków żrących, ani alkalicznych, tj. fluor lub chlor.

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw - co to jest?

izolacja akustyczna okienWspółczynnik RW wyrażany jest w dB (decybelach) i określa, na ile okno będzie chronić wnętrze przed hałasem z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika Rw tym lepsza izolacyjność akustyczna okna. Standardowe okna posiadają współczynnik Rw około 30 dB. Przy wyborze okien zwróćmy uwagę jak ważna jest ich izolacyjność akustyczna, czy w sąsiedztwie naszego domu mamy do czynienia z dużym hałasem (ruchliwa droga, tory kolejowe itp.). Zredukowanie natężenia dźwięku o 10 dB odczuwane jest przez nasze ucho jako zmniejszenie hałasu o połowę. Jeżeli okno ma współczynnik Rw=32 dB to hałas na poziomie 60 dB zostanie stłumiony przez to okno do poziomu 28 dB (60 dB - 30 dB = 30 dB).

Zobacz także