Wentylacja - poradnik

Jak działają nawiewniki ciśnieniowe?

Reagują na różnicę ciśnień dzięki samoczynnie działającemu regulatorowi przepływu powietrza. Ilość nawiewanego do pomieszczenia powietrza jest stała, niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Dają też możliwość regulacji ręcznej do zamknięcia włącznie.

nawiewniki okienne

Więcej na ten temat:

Jak działają nawiewniki higrosterowane?

Dopływ powietrza uzależniony jest w tym przypadku od wilgotności powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczeń. Nawiewniki wyposażone są w taśmy z modyfikowanego poliamidu, który reaguje na zmianę wilgotności względnej.
Higrosterowanie wykorzystuje naturalną własność materiałów do zmiany ich długości w zależności od zmiany poziomu wilgotności. Nawiewniki te wyposażone są w wiązkę taśm z modyfikowanego poliamidu, który reaguje na niewielkie już zmiany wilgotności względnej. Za pomocą prostego układu mechanicznego zmiana długości taśm przekładana jest na ruch otwierający lub zamykający przepustnice. Powoduje to powiększenia lub dławienie strumienia napływającego powietrza. Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30% do 70%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniach jest mniejsza lub równa 30%, nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzony jest minimalny strumień powietrza.

zdjęcie 1

Jakie są skutki złej wentylacji?

Skutki złej wentylacji to:

  • grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi, za meblami,
  • zaparowane szyby w oknach,
  • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach,
  • złe samopoczucie, bóle głowy, zmęczenie, podrażnienia błony śluzowej nosa i gardła, podrażnienia skóry, choroby dróg oddechowych a nawet nowotwory,
  • niszczenie konstrukcji budynku - wnikanie wilgoci do ścian i ich destrukcja.

wentylacja okien

Zobacz także