Parapety - poradnik

Jak montować parapety zewnętrzne?

parapet zewnętrznySzczegółowy sposób montażu parapetów zewnętrznych zależy od rodzaju materiału, jaki zastosowano do ich produkcji. Inaczej montuje się lekkie parapety z tworzyw sztucznych lub blachy, a inaczej parapety wykonane np. z marmuru, czy z piaskowca. Jednakże, dobrze zamontowany parapet  powinien posiadać określony spadek w kierunku zewnętrznym. Spadek ten to około 5 – 10% nachylenia, które umożliwi odpływ wody opadowej. Powinien być również wysunięty poza obrys muru o około 30 – 40 mm, aby woda nie namaczała elewacji domu. Dodatkowo, ważnym elementem parapetów zewnętrznych jest kapinos, czyli ich zewnętrzna krawędź. Zawsze powinna być ona wyprofilowana w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody pod parapet. W praktyce, cały czas można obserwować ekipy monterskie, które z zapałem używają jedynie samej piany poliuretanowej podczas montowania okien lub parapetów. Tymczasem istnieją miejsca w obrębie okien budynku, które wymagają zastosowania dodatkowo jeszcze innych materiałów izolacyjnych.

Więcej na ten temat:

,

Jak zamontować parapety wewnętrzne?

parapet wewnętrznyOkno zachowuje dobrą izolacyjność cieplną, jeżeli posiada prawidłowo zamontowane parapety. Głównym źródłem ucieczki ciepła z domu są źle zamontowane parapety wewnętrzne. To właśnie w ich obrębie często powstaje niechciany mostek termiczny, przez który zwiększa się koszt zużycia energii potrzebnej do ogrzania domu. Parapet wewnętrzny powinno osadzać się niezbyt głęboko pod ościeżnicą okna. Głębokość ta nie powinna być większa niż 1,5 cm. Powstałą szczelinę należy wypełnić materiałem o niskiej przewodności ciepła. Nie należy pozostawiać jej pustej, ani tym bardziej wypełniać zaprawami służącymi do montażu parapetów zewnętrznych. Pod parapetem warto zastosować folię paroszczelną, zaś miejsce jego styku z oknem uszczelnić silikonem.

Więcej na ten temat:

Do czego służy "ciepły parapet"?

Kształtka „ciepły parapet” likwiduje mostki cieplne i hamuje powstawanie wody kondensacyjnej. Stanowi stabilną i dającą się regulować podstawę do montażu parapetów. Okna oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne są dzięki temu dobrze osadzone, a montaż okien jest uproszczony. Kształtka wykonana z polistyrenu gwarantuje jednorodną izolację.

okna w domu jednorodzinnym

Zobacz także