Wentylacja - poradnik

Jak poprawić wentylację w domu?

Do domu powietrze możemy dostarczyć poprzez:

  • nawiewnik okiennyMikrowentylację – jest to jedna z funkcji okucia okiennego (rozszczelnienie), która pozwala uzyskać szczelinę między ościeżnicą, a skrzydłem okna.
  • Usunięcie fragmentu uszczelki – przez powstały otwór powietrze zewnętrzne przedostaje się do wnętrza pomieszczenia.
  • Listwa regulująca – element montowany między skrzydłem a ościeżnicą okna, który przy silnym podmuchu wiatru zapobiega przedostaniu się do wnętrza nadmiernej ilości powietrza.
  • Nawiewniki okienne – montuje się je w ościeżnicy okna. Pozwalają doprowadzać powietrze w sposób ciągły.
Więcej na ten temat:

Problem z wentylacją

Specjalista od bezkolizyjnego wietrzenia:  okno przesuwne do kuchni z okuciem  Roto Patio S ? piękne i praktyczne
Niezbędną ilość powietrza, która powinna być wymieniona w pomieszczeniu w ciągu jednej godziny określa Polska Norma. W wypadku kuchni z kuchenkami gazowymi wynosi ona 70m³/h, łazienek 50m³/h, a pomieszczeń mieszkalnych - 20m³/h na jednego mieszkańca. W starym budownictwie dopływ świeżego powietrza odbywa się przez nieszczelności w oknach i problemu z wentylacją w tym przypadku nie ma. Często jednak po wymianie okien na nowe okazuje się, że zbyt szczelne okien i nie prawidłowo funkcjonująca wentylacja grawitacyjna powoduje rozwój pleśni i grzybów na ścianach. Można temu zapobiec stosując nawiewniki montowane bezpośrednio w oknach, szczeliny wentylacyjne w ramach okien, mikrouchylenie, a także tzw. rozszczelnienie okien.

Więcej na ten temat:

Parowanie okien

parowanie okienNa chłodnej powierzchni szyb skrapla się para wodna znajdująca się w budynku. Jest to spowodowane brakiem lub nieskuteczną wentylacją. Wentylacja może nie działać skutecznie ponieważ do pomieszczenia napływa zbyt mała ilość powietrza. Aby temu zaradzić można w oknach lub w ścianach zewnętrznych zainstalować nawiewniki powietrza. Właściwą wymianę powietrza może także zapewnić system wentylacji mechanicznej.

Zobacz także