Okna - poradnik

Jak poszerzyć otwór drzwiowy?

zdjęcie 1Minimalna szerokość dla drzwi zewnętrznych wynosi 90 cm. Jednak w niektórych przypadkach bardziej doceniane są drzwi o większej szerokości. Przed przystąpieniem do poszerzania otworu drzwiowego należy pamiętać, że ponad drzwiami znajduje się element konstrukcyjny ściany zwany nadprożem. W element ten nie powinno się ingerować bez konsultacji z uprawnionym konstruktorem, a jeśli otwór drzwiowy ma być jedynie poszerzany – nadproże trzeba wzmocnić. Wzmocnienia dokonuje się poprzez wstawienie w mur pary stalowych kątowników i zatopienie ich w zaprawie cementowej. W powyższym celu należy po obydwu stronach ściany wykonać odpowiedniej wielkości bruzdy, umieścić w nich stalowe elementy, a całość zacementować. Do kucia ściany można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu zaprawy, tj. po 2 – 3 dniach od momentu jej nałożenia.

Więcej na ten temat:

Jak przebudować nadproże okienne?

zdjęcie 1Należy przede wszystkim pamiętać, że o sposobie przebudowy nadproża powinien zdecydować uprawniony konstruktor budowlany. Nadproże jest bowiem elementem konstrukcyjnym, który przenosi określone obciążenia. Zatem jego nośność powinna zostać starannie obliczona, a nadproże wykonane zgodnie ze wskazaniami. Z całą pewnością, mogą nastąpić sytuacje, w których konstruktor przebudowę nadproża uzna za niemożliwą do zrealizowania. Na ogół jednak nowe nadproża w istniejących już przegrodach powstają ze stalowych ceowników, które po umieszczeniu z obu stron muru są ze sobą skręcane specjalnymi metalowymi kotwami. Belki nadprożowe osadza się a taki sposób, aby sięgały około 10 – 15 cm poza obrys nowego otworu okiennego, owijając jednocześnie ich stopki siatką tynkarską. Siatka ta wzmacnia przyczepność tynku.

Jak dbać o szyby zespolone?

zdjęcie 1Szyby zespolone wymagają podobnej dbałości, co szkło ogólnie pojmowane, z pominięciem powłok refleksyjnych. Szyby należy czyścić przy pomocy miękkiej gąbki, bądź ścierki i użyciu środków detergentowych dostępnych na rynku. Nie należy ich skrobać, ani szorować przy użyciu ostrych narzędzi, ponieważ prowadzi do porysowania powierzchni szkła. Zaprawę murarską pozostałą po montażu okien najlepiej jest usunąć od razu podobnie, jak naklejki, które na szyby nalepił ich producent. Jeśli zaprawa zaschnie na szybie – przed usunięciem należy ją dobre namoczyć. Do usuwania pozostałości kleju z naklejek dobrze sprawdza się spirytus. Powłoki refleksyjne powinny być poddawane szczególnej uwadze, gdyż nietrudno je uszkodzić. Do ich czyszczenia nie należy używać środków żrących, ani alkalicznych, tj. fluor lub chlor.

Zobacz także