Okna - poradnik

Jak przebudować nadproże okienne?

zdjęcie 1Należy przede wszystkim pamiętać, że o sposobie przebudowy nadproża powinien zdecydować uprawniony konstruktor budowlany. Nadproże jest bowiem elementem konstrukcyjnym, który przenosi określone obciążenia. Zatem jego nośność powinna zostać starannie obliczona, a nadproże wykonane zgodnie ze wskazaniami. Z całą pewnością, mogą nastąpić sytuacje, w których konstruktor przebudowę nadproża uzna za niemożliwą do zrealizowania. Na ogół jednak nowe nadproża w istniejących już przegrodach powstają ze stalowych ceowników, które po umieszczeniu z obu stron muru są ze sobą skręcane specjalnymi metalowymi kotwami. Belki nadprożowe osadza się a taki sposób, aby sięgały około 10 – 15 cm poza obrys nowego otworu okiennego, owijając jednocześnie ich stopki siatką tynkarską. Siatka ta wzmacnia przyczepność tynku.

Jak dbać o szyby zespolone?

zdjęcie 1Szyby zespolone wymagają podobnej dbałości, co szkło ogólnie pojmowane, z pominięciem powłok refleksyjnych. Szyby należy czyścić przy pomocy miękkiej gąbki, bądź ścierki i użyciu środków detergentowych dostępnych na rynku. Nie należy ich skrobać, ani szorować przy użyciu ostrych narzędzi, ponieważ prowadzi do porysowania powierzchni szkła. Zaprawę murarską pozostałą po montażu okien najlepiej jest usunąć od razu podobnie, jak naklejki, które na szyby nalepił ich producent. Jeśli zaprawa zaschnie na szybie – przed usunięciem należy ją dobre namoczyć. Do usuwania pozostałości kleju z naklejek dobrze sprawdza się spirytus. Powłoki refleksyjne powinny być poddawane szczególnej uwadze, gdyż nietrudno je uszkodzić. Do ich czyszczenia nie należy używać środków żrących, ani alkalicznych, tj. fluor lub chlor.

Ile okien powinno być w pomieszczeniu, żeby zapewnić jego dobre oświetlenie?

Ilość okien w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi określona jest warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki. Aby uzyskać odpowiednie doświetlenie pomieszczenia naturalnym światłem słonecznym, musimy wziąć pod uwagę powierzchnię podłogi danego pomieszczenia. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie powinien być mniejszy niż 1:8.

Zobacz także