Okna dachowe - poradnik

Jak zamontować świetlik ?

Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie świetlika tunelowego od strony południowej. Istotne jest również takie zamontowanie świetlika aby tunel był możliwie najkrótszy. Oczywiście pora dnia, roku, pozycja słońca, długość i szerokość geograficzna mają także wpływ na ilość uzyskanego w pomieszczeniu światła. Nawet kolor ścian ma znaczenie.

świetlik tunelowy

Więcej na ten temat:

Dlaczego zimą po oknie dachowym cieknie woda?

Jeżeli po wewnętrznej stronie okna dachowego tylko w zimie pojawia się wilgoć, przyczyny takiego stanu rzeczy nie należy szukać w pękniętych uszczelkach czy dopatrywać się błędów montażowych. Para wodna, która krąży w niedostatecznie wentylowanym domu skrapla się na powierzchniach, których temperatura jest bardzo niska. Na poddaszu takim miejscem może być okno połaciowe. Rozwiązaniem problemu jest montaż grzejnika bezpośrednio pod samym oknem oraz zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia.

okno dachowe

Jak prawidłowo zamontować okna dachowe?

montaż okna dachowegoOkno powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości od podłogi. Odległość dolnej krawędzi otwieranego okna od podłogi to co najmniej 85 cm w budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem oraz nie mniej niż 110 cm na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA). Górna krawędź szyby powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą. Im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno, tym lepiej doświetlone będzie pomieszczenie.
Nawiewniki należy instalować (licząc od ich dolnej krawędzi) nie niżej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika. Aby okno z nawiewnikiem było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm.
Zalecany montaż okien to 110 - 140 cm od podłogi – spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre oświetlenie poddasza i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem.
Kilka okien można też umieścić w rzędzie – obok siebie. Taki rozmieszczenie okien optycznie powiększa pomieszczenie, a dach wydaje się szerszy. Kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu lepiej oświetla poddasze niż te same okna zamontowane obok siebie lub jedno duże okno.
Dachy bardziej strome wymagają instalacji okien krótszych, natomiast dachy bardziej płaskie – dłuższych. Płaszczyzna powierzchni szyb powinna stanowić około nie mniej niż 10% powierzchni podłogi. Uchwyt otwierający okno powinien znajdować się na wysokości około 2 metrów, co pozwala na swobodne otwieranie, możliwość zamontowania dodatkowych rolet, czy umycie szyby.

Zobacz także