Szyby - poradnik

Jaką rolę pełni gaz znajdujący się między szybami zespolonymi?

Gaz szlachetny wypompowywany między tafle szyb zespolonych oddzielonych od siebie ramką dystansową spełnia zadanie izolacji termicznej. Najczęściej jest to argon, który w porównaniu z powietrzem poprawia izolacyjność przegrody szklanej o około 30 %. Jeszcze skuteczniejsze są ksenon i krypton.

szyby zespolone
Więcej na ten temat:

,

Jakie szyby zastosować, by zmniejszyć nasłonecznienie i hałas?

szyby termoizolacyjneNadmierne nasłonecznienie pomieszczenia możemy ograniczyć stosując rolety czy żaluzje. Istnieją jednak okna wyposażone w specjalne szyby refleksyjne, ograniczające nadmierne nasłonecznienie pomieszczeń. Szkło pokryte jest w takim przypadku warstwą twardych tlenków metali. Szyba może być wówczas bezbarwna lub barwiona w masie. Zatrzymuje 94% promieniowania ultrafioletowego, oraz chroni przed nadmiernym zmęczeniem oczu. Hałas przenikający przez okna można także znacznie ograniczyć przez zastosowanie okien wyposażonych w szyby laminowane - złożone z dwóch warstw szkła oddzielonych warstwą dźwiękoszczelnej żywicy.

Jakie szyby w oknach?

szyby okienne
Przez stolarkę okienną ucieka z domu 41% ciepła. Duży wpływ na ucieczkę ciepła przez okna ma rodzaj zastosowanych szyb. Izolacyjność cieplną określa się współczynnikiem przenikania ciepła U. Im ten współczynnik jest mniejszy tym izolacyjność cieplna szyb jest większa. Współczynnik U dla zwykłej szyby zespolonej składającej się z dwóch zwykłych szyb wynosi około 3,0 (W/m²K). Okno trzyszybowe ma wartość współczynnika U około 1,9 (W/m²K). Aby uzyskać jeszcze cieplejsze szyby zespolone można zastosować niskoemisyjne szkło. Przy zastosowaniu w oknie szyby niskoemisyjnej obniża się współczynnik U do wartości 1,3 - 1,6 (W/m²K). Jeszcze cieplejsze okno o wartości U =1,1 (W/m²K) ma szybę niskoemisyjną i wypełnioną przestrzeń międzyszybową argonem.

Zobacz także