Szyby - poradnik

Jakie szyby zastosować, by zmniejszyć nasłonecznienie i hałas?

szyby termoizolacyjneNadmierne nasłonecznienie pomieszczenia możemy ograniczyć stosując rolety czy żaluzje. Istnieją jednak okna wyposażone w specjalne szyby refleksyjne, ograniczające nadmierne nasłonecznienie pomieszczeń. Szkło pokryte jest w takim przypadku warstwą twardych tlenków metali. Szyba może być wówczas bezbarwna lub barwiona w masie. Zatrzymuje 94% promieniowania ultrafioletowego, oraz chroni przed nadmiernym zmęczeniem oczu. Hałas przenikający przez okna można także znacznie ograniczyć przez zastosowanie okien wyposażonych w szyby laminowane - złożone z dwóch warstw szkła oddzielonych warstwą dźwiękoszczelnej żywicy.

Jakie szyby w oknach?

szyby okienne
Przez stolarkę okienną ucieka z domu 41% ciepła. Duży wpływ na ucieczkę ciepła przez okna ma rodzaj zastosowanych szyb. Izolacyjność cieplną określa się współczynnikiem przenikania ciepła U. Im ten współczynnik jest mniejszy tym izolacyjność cieplna szyb jest większa. Współczynnik U dla zwykłej szyby zespolonej składającej się z dwóch zwykłych szyb wynosi około 3,0 (W/m²K). Okno trzyszybowe ma wartość współczynnika U około 1,9 (W/m²K). Aby uzyskać jeszcze cieplejsze szyby zespolone można zastosować niskoemisyjne szkło. Przy zastosowaniu w oknie szyby niskoemisyjnej obniża się współczynnik U do wartości 1,3 - 1,6 (W/m²K). Jeszcze cieplejsze okno o wartości U =1,1 (W/m²K) ma szybę niskoemisyjną i wypełnioną przestrzeń międzyszybową argonem.

Jakie wady fabryczne mogą posiadać szyby zespolone?

zdjęcie 1Wady fabryczne(wykonawcze), jakie mogą zdarzyć się podczas produkcji szyb zespolonych można podzielić na widoczne i ukryte. Do najczęstszych wad, które można zauważyć gołym okiem należy przesunięcie szyb składowych względem siebie, pęcherze na szkle, brak ciągłości pasma butylu, odsłonięte naroża oraz zacieki w przestrzeni międzyszybowej. Wady te są mniej kłopotliwe ponieważ, jak już zostało wspomniane – można je wykryć po dokładnym obejrzeniu pakietu szyb zespolonych. Większy problem stanowią tzw. wady ukryte, które można stwierdzić jedynie poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań. Najczęstszą jest zmniejszona ilość argonu w przestrzeni międzyszybowej lub czasami – całkowity jego brak. Taki zestaw szyb zespolonych jest niepełnowartościowy, ponieważ nie posiada parametrów izolacyjności cieplnej, jakie założono na wstępie.

Zobacz także