Okna - poradnik

Wymiana okna na większe – formalności

zdjęcie 1Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą „Prawo budowlane” jedynie tradycyjna wymiana okien może odbyć się bez konieczności dopełnienia określonych formalności. Poprzez tradycyjną wymianę stolarki należy rozumieć montaż nowych okien w istniejących otworach okiennych. Wymiana, która wiąże się ze zmianą wymiarów okna lub jego usytuowaniem w ścianie jest zgodnie z przepisami prawa przebudową, na której prowadzenie może zezwolić jedynie formalne pozwolenie budowlane. O wydanie pozwolenia na przebudowę budynku należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do właściwego Starosty Powiatowego. Warto zaznaczyć, że liczba załączników, jakie trzeba dołączyć do wniosku nie jest niestety właściwie mniejsza aniżeli w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę domu. Podstawą jest oczywiście projekt architektoniczny oraz opinia uprawnionego konstruktora.

Więcej na ten temat:

Jak poszerzyć otwór drzwiowy?

zdjęcie 1Minimalna szerokość dla drzwi zewnętrznych wynosi 90 cm. Jednak w niektórych przypadkach bardziej doceniane są drzwi o większej szerokości. Przed przystąpieniem do poszerzania otworu drzwiowego należy pamiętać, że ponad drzwiami znajduje się element konstrukcyjny ściany zwany nadprożem. W element ten nie powinno się ingerować bez konsultacji z uprawnionym konstruktorem, a jeśli otwór drzwiowy ma być jedynie poszerzany – nadproże trzeba wzmocnić. Wzmocnienia dokonuje się poprzez wstawienie w mur pary stalowych kątowników i zatopienie ich w zaprawie cementowej. W powyższym celu należy po obydwu stronach ściany wykonać odpowiedniej wielkości bruzdy, umieścić w nich stalowe elementy, a całość zacementować. Do kucia ściany można przystąpić dopiero po całkowitym związaniu zaprawy, tj. po 2 – 3 dniach od momentu jej nałożenia.

Więcej na ten temat:

Jak przebudować nadproże okienne?

zdjęcie 1Należy przede wszystkim pamiętać, że o sposobie przebudowy nadproża powinien zdecydować uprawniony konstruktor budowlany. Nadproże jest bowiem elementem konstrukcyjnym, który przenosi określone obciążenia. Zatem jego nośność powinna zostać starannie obliczona, a nadproże wykonane zgodnie ze wskazaniami. Z całą pewnością, mogą nastąpić sytuacje, w których konstruktor przebudowę nadproża uzna za niemożliwą do zrealizowania. Na ogół jednak nowe nadproża w istniejących już przegrodach powstają ze stalowych ceowników, które po umieszczeniu z obu stron muru są ze sobą skręcane specjalnymi metalowymi kotwami. Belki nadprożowe osadza się a taki sposób, aby sięgały około 10 – 15 cm poza obrys nowego otworu okiennego, owijając jednocześnie ich stopki siatką tynkarską. Siatka ta wzmacnia przyczepność tynku.

Zobacz także