Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

elementy konstrukcyjne

W budownictwie to określenie dla tych części obiektu budowlanego spełniających zadania konstrukcyjne. Nie wszystkie elementy budowlane są elementami konstrukcyjnymi. Do elementów konstrukcyjnych należą: płyta fundamentowa, ściana fundamentowa, strop, więźba dachowa, stropodach, płyta balkonowa, płyta spocznikowa, ściany nośne, podpory, belki, słupy , podciągi, wsporniki i inne.

Zobacz także