Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

opór przewodzenia ciepła

Opór cieplny wyrażony stosunkiem grubości przegrody do współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody; jest to odwrotność wielkości odpowiadającej ilości ciepła przewodzonego przez powierzchnię 1 m? przegrody w czasie jednej godziny przy różnicy temperatur równej 1?C.

Zobacz także